info@orthodirect.nl 

(035) 622 83 29

Afspraak maken Verwijzen Medische expertise

Tarieven

Bij het eerste consult wordt u geïnformeerd over de kosten van uw consult en behandeling. Deze worden vergoed door uw zorgverzekeraar met uitzondering van uw eigen risico. Wij accepteren alle ziektekostenverzekeringen, ook als wij daar geen contract mee hebben.

Om u een indicatie te geven van de kosten die u kunt verwachten, worden jaarlijks de zogenaamde passantentarieven bekend gemaakt. Een overzicht van deze passantentarieven, vindt u hieronder.

De NZa heeft de route van een zorgverlener tot een factuur in beeld gebracht. In een animatiefilm en op een informatiekaart legt de NZa uit hoe declaraties in ziekenhuizen werken: wat registreren artsen? En hoe wordt dat uiteindelijk een rekening? Bekijk de animatiefilm van de NZa. Op de website van Zorgnota vindt u veel informatie.

Verwijsbrief

Sinds 1 januari 2012 is het verplicht om verwijsgegevens te overhandigen aan de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraars stellen steeds strengere eisen aan de vergoeding van medisch specialistische zorg. Zonder een verwijsbrief worden de kosten voor een consult of behandeling bij een medisch specialist niet vergoed. Het is daarom van belang dat u voor het eerste consult in het bezit bent van een verwijsbrief van uw huisarts/bedrijfsarts/medisch specialist.

De verwijsbrief bestaat uit:
• Naam patiënt
• Naam verwijzer
• Datering (de datum van de verwijsbrief moet liggen vóór of op de dag van uw eerste consult)
• Indicatie

DOT systeem en facturatie van DBC-zorgproducten

Wij leggen u graag uit hoe een factuur/rekening tot stand komt tijdens het eerste consult. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ziekenhuizen verplicht per 1 januari 2012 te werken volgens de richtlijnen van een nieuw declaratie/ registratiesysteem genaamd ‘DBC Op weg naar Transparantie’ (DOT).

De DOT is gebaseerd op registratie en facturatie van zogenaamde DBC-zorgproducten. Een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) is het totaal van alle stappen die benodigd zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, dat wil zeggen van het eerste consult t/m de laatste controle. Het Ministerie van VWS heeft samen met de ziekenhuizen alle behandelingen in kaart gebracht en bepaald wat een aandoening of het behandelen van een bepaalde ziekte kost. Voor elke DBC is een gemiddeld tarief vastgesteld.

Indicatie passantentarieven

PDF Embedder requires a url attribute

Snel een consult en snel behandeld?
Maak dan nu een afspraak!