Tarieven

De kosten van uw behandeling vergoedt uw zorgverzekeraar voor 60 – 100%. Wij vergoeden de resterende 40 – 0 %. U betaalt dus niets extra’s. Alleen het eigen risico van uw zorgverzekering komt eventueel, net als in andere ziekenhuizen, voor eigen rekening.

Voor zorgverzekeraars waarmee wij geen contract hebben afgesloten gelden onze passantentarieven. Download passantentarieven

De NZa heeft de route van een zorgverlener tot een factuur in beeld gebracht. In een animatiefilm en op een informatiekaart legt de NZa uit hoe declaraties in ziekenhuizen werken: wat registreren artsen? En hoe wordt dat uiteindelijk een rekening? Bekijk de animatiefilm van de NZa. Op de website van Zorgnota vindt u veel informatie.

Verwijsbrief

Sinds 1 januari 2012 is het verplicht om verwijsgegevens te overhandigen aan de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraars stellen steeds strengere eisen aan de vergoeding van medisch specialistische zorg. Zonder een verwijsbrief worden de kosten voor een consult of behandeling bij een medisch specialist niet vergoed. Het is daarom van belang dat uw huisarts/bedrijfsarts/medisch specialist voor het eerste consult een verwijsbrief maakt en deze aan ons verstuurd. Dit kan via ZorgDomein.

De verwijsbrief bestaat uit:
• Naam patiënt
• Naam verwijzer
• Datering (de datum van de verwijsbrief moet liggen vóór of op de dag van uw eerste consult)
• Indicatie

Snel een consult en snel behandeld?
Maak dan nu een afspraak!