Klachtenregeling

Inleiding

OrthoDirect doet zijn uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over uw medische behandeling. Aan uw opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht, enerzijds om de zorgverlening te verbeteren, anderzijds omdat de tevredenheid van patiënten hoog in het vaandel staat. Hieronder kunt u lezen wat u kunt doen met uw klacht of opmerkingen.

Voorleggen aan uw zorgverlener

In eerste instantie kunt u contact opnemen met uw zorgverlener van OrthoDirect. Hiervoor kunt u een email sturen naar info@orthodirect.nl. Hij of zij stelt het op prijs de gelegenheid te krijgen de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. Dit is een zeer directe manier en gaat niet iedereen even gemakkelijk af. Maar als uw zorgverlener niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen uw klacht op te lossen. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kunnen worden. Komt u er op deze manier niet uit? Dan kunt u schriftelijk uw klacht indienen bij OrthoDirect, graag schriftelijk gericht aan de directie.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschillencommissie

Wanneer u er samen met uw zorgverlener en zorgaanbieder niet uit bent gekomen, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. OrthoDirect heeft voor het behandelen van klachten een overeenkomst gesloten met Quasir. Via deze onafhankelijke professionele organisatie kunt u de klachtenfunctionaris inschakelen. Ook is OrthoDirect via Quasir aangesloten bij een door het ministerie erkende geschillencommissie, Stichting Zorggeschil. Als u het niet eens bent met uw oordeel over een klacht, dan kan een geschil voorgelegd worden aan deze geschilleninstantie. De geschillencommissie is onpartijdig en bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en tenminste twee andere leden. De geschillencommissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. De geschillencommissie kan daarbij een bindende uitspraak doen welke maatregelen de zorgverlener dient uit te voeren.

Snel een consult en snel behandeld?
Maak dan nu een afspraak!